E-Arşiv Nedir ? Merak ettiğiniz her şey burada

ETA:E-Arşiv Faturası
Fatura Saklamada, Pratik ve Modern Yöntem

E-Arşiv Nedir?

E-Arşiv Faturası uygulaması, E-Fatura kapsamında olmayan müşterilere, kağıt ortamında düzenlenen faturaların,
elektronik ortamda iletilmesine, saklanmasına ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. E-Arşiv tebliği
kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına elektronik ortamda iletilen veya kâğıt olarak gönderilen
şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.
İnternetten satış yapan ve brüt satış hasılatı tebliğde belirtilen rakamın üzerinde olan mükellefler E-Arşiv Faturası
düzenlemek zorundadır.
İsteğe bağlı olarak faturalarını elektronik ortamda iletmek ve saklamak isteyen firmalar da E-Arşiv faturasına geçebilir.
E-Arşiv faturası uygulamasını, E-Fatura kapsamında olan firmalar kullanabilir.

ETA’da E-Arşiv Faturası

ETA kullanıcıları, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarında E-Fatura Modülü + E-Arşiv Opsiyonu ile birlikte
E-Arşiv Faturası uygulamasını kullanmaya başlayabilirler.
ETA:E-Arşiv Faturası uygulaması özel entegratör kullanım seçeneği ile, ilgili tüm modüllerle entegre çalışır.

Neden E-Arşiv Faturası?

• Son kullanıcıya faturaları e-posta olarak gönderilebilir.
• Kağıt fatura matbu evrak ve yazdırma maliyeti ortadan kalkar.
• Kağıt fatura gönderme maliyeti ortadan kalkar.
• Fiziki ortamda fatura nüshalarını saklamak sona erer.
• E-Arşiv faturası A4 kağıda yazdırılabilir.
• Arşivlenen faturaların sorgulaması çok hızlı yapılır,
eski klasörlerde fatura arama sona erer.

E-Arşiv Geçiş Süreci

• E-Arşiv Faturası kullanmak isteyen Müşterilerimiz,
ETA:E-Fatura Modülü ve ETA:E-Arşiv Opsiyonu
satın alır.
• E-Fatura kapsamında olan firma, E-Arşiv geçiş
sözleşmesini hazırlar ve gönderir.